Rozšírená realita

Nový druh reklamy

Vitajte!

Rozšírená realita ponúka jedinečný spôsob na interakciu so zákazníkmi kombináciou reálneho a digitálneho sveta. Na tejto stránke sa dozviete, prečo to stojí za vyskúšanie.
Brosvision - Custom Augmented Reality Apps

Čo je to rozšírená realita?

Rozšírená realita je pohľad na reálne objekty cez kameru smartfónu, alebo počítača, rozšírený o digitálnu vrstvu. Digitálna vrstva sa zobrazí na mieste konkrétnej značky (napr. fotografie, krabice) a zväčša obsahuje dodatočné informácie relevantné k objektu, na ktoré sa človek pozerá.

V praxi to môže fungovať takto

  1. na reklame, alebo výrobku si zákazník nájde odkaz na aplikáciu (alebo zosníma QR kód), ktorú si nainštaluje do smartfónu, alebo tabletu
  2. zákazník spustí aplikáciu v smartfóne
  3. namierením kamery smartfónu na značku sa v aplikácii zobrazí 3D obsah na mieste značky
  4. zákazník môže smartfónom pozerať na značku v rôznych uhľoch a tým meniť pohľad na digitálne 3D objekty

Brosvision - vizitky s virtuálnou realitou

Prečo a ako použiť rozšírenú realitu v reklame?

Smartfóny a tablety s operačným systémom (napr. Android, iOS) zažívajú v súčasnosti boom aj na Slovensku. Už viac ako 70% predaných telefónov tvoria smartfóny a tento podiel stále rastie. Prečo nevyužiť funkcie týchto zariadení aj v reklame? Inzercia môže takpovediac vyskočiť z vytlačenej stránky. Obaly výrobkov môžu magicky ožiť na pultoch v obchode. Rozšírenú realitu môžete použiť aj po zakúpení výrobku: zákazníci môžu namiesto čítania papierových návodov spustiť interaktívnu 3D inštruktáž k výrobku. Značky môžu byť použité kdekoľvek - na vizitke, v tlačenej inzercii, v katalógu rodinných domov, na krabici s cereáliami, na fľaši s nápojom, alebo v komiksoch. Tak ako DVD film často obsahuje rôzne bonusy, alebo snímky zo zákulisia, môžu byť aj značky použité na poskytnutie dodatočných informácií, alebo poskytnúť užívateľom zábavu.


Rozšírená realita zanechá u zákazníka zážitok, na ktorý tak skoro nezabudne. Tým vytvorí dlhšie trvajúce prepojenie medzi výrobkom a zákazníkom, ktoré bude viesť k opakovaným predajom. Navyše, ak začnete využívať moderné technológie medzi prvými, získate konkurenčnú výhodu.

Vytvoríme pre Vás aplikáciu s rozšírenou realitou!

Stačí nás kontaktovať:

info@brosvision.com

www.brosvision.com